NIEUWSBRIEF PLAATSELIJK BELANG BRUCHTERVELD November 2023 Jaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld.

Op de site www.broekernieuws.nl kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief.  Bent u nog geen lid, maar wilt u het PB Bruchterveld ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website of bij een van de bestuursleden voor maar       € 7,50 p/jr, per woonadres.  

Het beste idee van Bruchterveld

Door de jaren heen hebben we een mooi geldbedrag op onze rekening opgebouwd en zoeken hier samen met jou een invulling voor. Wie heeft het gouden idee voor de besteding van €5000. De enige voorwaarde is dat het een groen idee met toegevoegde waarde moet zijn voor ons dorp!

Dennis Jurjens –Wijkagent- aan het woord

In het kader van Veiligheid in Bruchterveld kwam ik, zoals wel vaker als wijkagent, in contact met het plaatselijk belang van Bruchterveld. Mij werd de vraag gesteld om jullie mee te nemen in het beeld van de politie met het oog op Bruchterveld in combinatie met Drugs. 

Zoals jullie in het nieuws hebben kunnen lezen, hebben wij het afgelopen jaar een drugslab aangetroffen aan Het lijntje.  Als wijkagent ben, ik ruim voordat we de signalen kregen actief geweest in deze contreien om aan de hand van een gerichte analyse uit de politiesystemen, in combinatie met eerdere ervaringen uit het zuiden van het land, bewoners c.q. eigenaren van panden alert te maken op dergelijke praktijken. Echter, in de werkelijkheid blijkt het toch lastiger om signalen waar te nemen dan de theorie voorschrijft. De vele verhuizingen is hier ook een onderdeel van.  De basis blijft dan ook om te investeren in een stukje sociale controle in de buurt en wijk. Hoe goed kent u uw buren en wijk nog? Zijn er zaken waar u geen goed zicht op heeft of een onderbuikgevoel bij heeft? Weet u wat ze doen of blijft het allemaal wazig? Welke voertuigen horen er in de straat? Etc. etc. Twijfelt u over hetgeen wat u heeft gezien, praat het dan voor u zelf niet goed! Ik ben me ervan bewust dat het lastig is aangezien het mens eigen is om het goed te praten maar maak het vooral bespreekbaar en bel eventueel ons.

Indien er geen acute politie inzet noodzakelijk is, kan het uiteraard ook altijd via mij als wijkagent waarbij ik graag op een laagdrempelige wijze met u mee denk!  

Gezien de landelijke ontwikkelingen en hoe makkelijk drugs gekocht c.q. verhandeld kunnen worden, maak ik mij als wijkagent zorgen speciaal over onze jeugd.

De ontwikkelingen op het gebied van mobiele communicatie hebben geresulteerd in het feit dat wij als politie ook zijn aangehaakt bij sociale media. We zien dat er al jaren een verschuiving is van de handel op straat naar het handelen en afspraken maken via internet. Door deze communicatie is het verhandelen eenvoudig verplaatsbaar, wat het voor ons lastiger maakt om het aan te kunnen pakken.

Belangrijk is het wat er speelt op school, sport etc. maar vooral op sociale media m.b.t. uw (klein) kinderen!  In de wereld van uw (klein) kinderen is sociale media enorm belangrijk in deze tijd en wordt als een echte wereld ervaren. Probeer de keuzes en de gevolgen in de “werkelijke” wereld uit te leggen maar geef bovenal het gevoel dat ze thuis vertrouwt terecht kunnen als er wel wat speelt. Hierin moet ik wel stellen dat Bruchterveld, op enkele incidenten na, geen hotspot is qua drugs gebruik c.q. drugshandel! Mocht u het anders ervaren dan ontvangen wij uiteraard graag deze signalen.

Indien u van mening bent dat ik als wijkagent een rol kan vervullen om de veiligheid binnen Bruchterveld te vergroten, hoor ik het graag! U kunt mij bereiken via het bestuur van het Plaatselijk belang of via 0900 8844

Wat doet het “Noaberschap”

Het “Noaberschap” biedt hulp bij kleine tijdelijke werkzaamheden die, om wat voor reden dan ook niet zelf kunnen worden uitgevoerd.
Dit kan variëren van boodschappen doen, dakgoten schoonmaken, klein tuinonderhoud, formulieren invullen of simpelweg een bezoekje voor een praatje en kop koffie. Het “Noaberschap” wordt gedaan door vrijwilligers. Kent u of bent u iemand die door het “Noaberschap” op weg geholpen kan worden, schroom dan vooral niet om contact op te nemen. Elke vraag wordt besproken om te kijken of dit hoort bij het “Noaberschap”.

U kunt contact opnemen door te bellen of e-mailen naar:

Iris Bosch
T: 0651403726
E:
[email protected]


We zoeken nog vrijwilligers u kunt zich opgeven bij bovenstaande telefoonnummer of e-mailadres.

Snelheid en Veiligheid

In verband met de veiligheid in Bruchterveld willen we er bij iedereen op aandringen om je aan de snelheid te houden van 30km per uur in het dorp en erbuiten 60km per uur. Er komen diverse klachten binnen bij de gemeente en Plaatselijk belang over de snelheid en gevaarlijke situaties (voornamelijk Broekdijk). Dit is voornamelijk een probleem in het gedrag van de verkeersdeelnemer. Elkaar aanspreken heeft hierop het meeste effect.

Er komen vragen binnen bij de gemeente over snoeien voor meer zicht en verzoek om schuine banden langs de trottoirs, maar dit aanpassen zou eerder risico op harder rijden verhogen.

Minder zicht en versmalling vertraagt en maakt ons dorp veiliger!

Ook gaat de gemeente weer gebruikmaken van zogenaamde Smileyborden langs de Broekdijk om zo data te verzamelen over het de snelheid waarmee gereden wordt. Bovenal willen we mensen bewust maken van hun snelheid.

Paasvuur 2024

We hebben jaren het paasvuur georganiseerd en willen dit komend jaar graag op een andere manier invullen. Het wordt de laatste jaren steeds moeilijker om een plaats te vinden waar we deze gezellige traditie kunnen voortzetten en onze aandacht gaat de komende tijd voornamelijk uit naar nieuwe projecten in het dorp. En het leek ons een goed idee als een groep bijvoorbeeld de jeugd, dit komend jaar gaat organiseren. Jullie kunnen je aanmelden via ons email adres [email protected]

Nieuw bestuurslid

Er zijn binnen het bestuur wat wisselingen geweest en zoeken in het nieuwe jaar nog een algemeen bestuurslid erbij. Zet jij je graag in voor je dorp en buurtbewoners, wil je ons hierbij komen helpen, dan ben jij degene die we zoeken. Je mag ons altijd benaderen voor informatie of je meteen aan te melden!!  Samen staan we sterk.

Wist je dat onderstaande bestuursleden actief zijn binnen het Plaatselijk Belang.
Algemene leden
– Jasper Otter
– Roelof Veurink
– Geert Folkers
– Marieke Jongsma
Penningsmeester
– Ruud Lubbers
Secretaris
– Sharon Geuze

Wij zijn te benaderen op onze email: [email protected]

Nieuwbouw

Hou de komende maanden onze website in de gaten voor nieuwe informatie, er staat de komende periode veel te gebeuren!

Fairybell

Sinds dit jaar zal er geen echte kerstboom meer staan in het dorp maar er is een duurzame gezamenlijke oplossing gevonden in een Fairybell kerstboom. Deze is gezamenlijk gekocht door PB Bruchterveld, CBS De Wiekslag en Dorpshuis de Heujmansbelt.

Wij wensen u allen dan ook fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe!