Geachte Stakeholder,


We werken aan een plan voor de bouw van 40 tot 45 nieuwe woningen in woongebied De Kuilen IV in Bruchterveld. We maken dit plan samen met ontwikkelaar Roosdom Tijhuis. U kunt het plan bekijken tijdens een inloopbijeenkomst.


Dinsdag 9 januari 2024
18.00 – 20.00 uur
Dorpshuis De Heujmansbelt, Wijkstraat 2a, Bruchterveld


We willen sneller en meer nieuwe woningen bouwen voor alle doelgroepen. En zorgen voor de juiste woning voor elk huishouden. In Bruchterveld is veel vraag naar nieuwe woningen. Er is vooral behoefte aan betaalbare en levensloopbestendige woningen. Daar spelen we met het woningbouwplan voor De Kuilen IV op in.


Woongebied De Kuilen ligt aan de noordoostkant van Bruchterveld. Hier zijn de afgelopen jaren nieuwe woningen gebouwd. Het plan is om het woongebied in noordelijke richting uit te breiden. De Kuilen IV sluit aan op de Juffrouw Schefferstraat en de J.H. van den Bergstraat. In dit gebied is plek voor 40 tot 45 nieuwe vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en aaneengebouwde woningen. Er is ook plek voor sociale huurwoningen. Wat voor woningen er precies gebouwd worden, hangt af van de situatie op de woningmarkt en de woonwensen van inwoners van Bruchterveld op dat moment.
De gemeente Hardenberg ontwikkelt dit gebied samen met ontwikkelaar Roosdom Tijhuis.


Om woningbouw in De Kuilen IV mogelijk te maken, is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan ligt samen met het beeldkwaliteitsplan van 7 december 2023 tot 17 januari 2024 ter inzage. Op basis van de reacties, passen we het plan mogelijk aan. Verderop in 2024 leggen we het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voor. Als het bestemmingsplan klaar is, maken we het woongebied bouwrijp. Als alles volgens planning verloopt, kunnen we in de eerste helft van 2025 de kavels uitgeven en kan de woningbouw daarna starten.


U kunt het plan voor De Kuilen IV bekijken tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdag 9 januari 2024 in De Heujamansbelt. U bent welkom om tussen 18.00 en 20.00 uur binnen te lopen. Medewerkers van de gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis vertellen u graag meer en beantwoorden uw vragen.

Met vriendelijke groet,

Wouter Groote
gemeente Hardenberg
Projectleider Bruchterveld