Jaarwisseling

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief was het beleid rondom de jaarwisseling nog niet bekend gemaakt in de gemeente Hardenberg. Voor de regelgeving rondom de jaarwisseling willen we u graag verwijzen naar de website van de gemeente Hardenberg: https://www.hardenberg.nl/jaarwisseling. Ook wordt dit nog gepubliceerd in de Toren.

Algemene Ledenvergadering PB

De Algemene Ledenvergadering was dit jaar verzet naar het najaar, op 29 september. Tijdens de ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Alien Potgieter en Sandra Hofsink. Jasper Otter is als nieuw bestuurslid in het bestuur gekomen. We zijn nog op zoek naar een nieuwe secretaris. Tijdens de vergadering is er nog een extra cheque a € 1000,- overhandigd door Delta fiber i.v.m. de actie voor het Glasvezel. We denken nog even na over het doel voor de cheque. Na de pauze heeft onze nieuwe wijkagent Dennis Jurgens het e.e.a. verteld over zijn werkzaamheden.  

Plattegrond borden

Onze plattegrondborden die bij de ingang van ons dorp stonden, waren al langere tijd aan vervanging toe. De werkgroep Leefbaarheid en Promotie heeft 4 nieuwe borden gemaakt en deze geplaatst bij alle ingangen van ons dorp.

Fietspad

Om autoverkeer tegen te gaan en de veiligheid van de fietsers te waarborgen is er begin september een fietspaal geplaatst op het fietspad Ebbenpad. Zoals velen van u al wel opgemerkt hadden, is de fietspaal nu verwijderd. Dit heeft te maken met de strooiroute. Gedurende de winter zal de fietspaal er niet staan. Volgend voorjaar wordt deze weer teruggeplaatst.  

Renovatie wegen rondom het MFA

Komend voorjaar (als de weersomstandigheden het toelaten, start in januari) worden de wegen rondom het MFA (Schoolstraat, stukje Hoopsteeweg en Wijkstraat) opnieuw ingericht. Van Gelder is de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Per straat is gekeken naar de mogelijkheden en samen met de bewoners is een plan opgesteld. Bij de basisschool wordt een kiss en ride strook aangelegd. Tevens wordt er een elektrische laadpaal geplaatst.

Het stukje Hoopsteeweg wordt ingericht als fietsstraat (auto te gast). Daarnaast is ook aan het groen gedacht. Waar mogelijk komen er nieuwe groenstroken en wordt het e.e.a. anders ingericht.

MFA

Uit het zonneparkproject op de Balderhaar hebben Kloosterhaar, Ebbenbroek en Bruchterveld geld ontvangen voor onze dorpshuizen. In Bruchterveld is dit geld gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe, gebruiksvriendelijke geluidsinstallatie, beamer en verlichting. Een mooie aanwinst voor ons dorpshuis en de gymzaal!

Uit het glasvezelproject is ook geld vrijgekomen. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de aankleding van het MFA, o.a. zijn hiervoor de reeds geplaatste picknicktafels voor aangeschaft. 

Renovatie Broekdijk

De renovatie Broekdijk is bijna gereed. Volgend voorjaar komt hier nog een rode deklaag op, omdat ook de Broekdijk (gedeelte vanaf Holtropstraat-Broekdijk 67) ingericht wordt als fietsstraat. De rode deklaag kan alleen bij bepaalde weersomstandigheden aangebracht worden. De planning is mei 2022. De drempel t.h.v. Broekdijk 67 is na nader onderzoek door de gemeente 2 cm verlaagd.

College op bezoek

Op 12 november mochten we het College van de Gemeente Hardenberg verwelkomen in Bruchterveld en Ebbenbroek.

We hebben deze ochtend het college vervoerd met de buurtbus. In Ons Gebouw werd iedereen onder het genot van een kop koffie welkom geheten door Gertie Rijkmans, voorzitter van PB Ebbenbroek. Zij vertelde het één en ander over de ‘warme’ buurtgemeenschap Ebbenbroek. Daarna werd een bezoek gebracht aan de speeltuin naast Ons Gebouw, die vooral wordt beheerd door en met vrijwilligers, met af en toe ondersteuning vanuit de gemeente. Vervolgens werd koers gezet naar Erve Vertier. Annemarie ten Brinke verzorgde samen met haar cliënten een rondleiding en informeerde het college over het reilen en zeilen op de zorgboerderij. Als laatste stop gingen we op weg naar het MFA.

Gerjan Huisjes en Henk Reinders hebben een presentatie gegeven over het MFA en Aad van Meer vertelde ons meer over het unieke  Pingo gebied.

Wij willen graag ‘Ons Gebouw’ (Roy de Weerd en Barry Meulenkamp) en Dorpshuis ‘De Heujmansbelt’ (Jan Flier) en De Happerij bedanken voor de gastvrije ontvangst en het verzorgen van de catering.

Tevens een woord van dank aan allen die vrijwillig hebben meegewerkt aan deze ochtend. De Collegeleden en beide besturen kijken terug op een geslaagde, informatieve, gezellige ochtend!

Broeklanden Zuid

Zoals bekend is de ontsluitingsweg van de Broeklanden Zuid onlangs in gebruik genomen als noodoplossing, omdat de Kanaalweg Oost eerst aangepast moest worden. Hierdoor is er nog geen verlichting aan de Frankrijkweg. Er zijn inmiddels schrikhekken geplaatst aan de Broekdijk, maar de verlichting laat nog even op zich wachten. De Kanaalweg Oost is inmiddels weer open, de Frankrijkweg is tijdelijk afgesloten (geen verlichting en deze weg is in de winterperiode nog niet opgenomen in de strooiroute) Volgend voorjaar zal de ontsluitingsweg weer toegankelijk worden.  

Mobiele bereikbaarheid

Op 14 oktober is er een informatieavond geweest m.b.t. de mobiele bereikbaarheid. De  werkgroep Leefbaarheid & Promotie en PB zijn al meerdere jaren in gesprek met diverse betrokken partijen om de mobiele bereikbaarheid in Bruchterveld te verbeteren. Tijdens de informatieavond hebben INNSO, KPN en het Antennebureau informatie gegeven en vragen van de aanwezigen beantwoord betreffende het plaatsen van een antennemast. Op dit moment is het wachten nog op de uitslag van de sonderingen en berekeningen. Gemeente Hardenberg heeft locatie 1 (a.d. Hongerdijk) akkoord bevonden.

Gezond en Vitaal Bruchterveld/Ebbenbroek

Wij als PB hebben vitaliteit op onze agenda staan en vinden dit erg belangrijk. Een voorbeeld van mogelijkheden die er zijn is:

Fysiogym: een leuke en veilige manier van gezond bewegen voor iedereen die fit en vitaal wil leven!

‘De bedoeling is om samen te bewegen, ieder op zijn of haar eigen manier en niveau. Gewoon kijken wat je kunt. Voor veel mensen is FysioGym een steuntje in de rug voor een meer actieve leefstijl. Tijdens de lessen doen we sport- en speloefeningen om de beweeglijkheid, kracht en lenigheid te trainen. Dat is voor iedereen belangrijk, maar vooral voor ouderen. Door de training krijgen mensen weer vertrouwen en plezier in bewegen en dat is precies de bedoeling. Want iets wat goed voelt, doe je vanzelf vaker. Het gaat ook om bewustwording. De wereld van nu is meer ingericht op gemak dan op gezond. In veel gebouwen is de lift beter te vinden dan de trap. We ruilen massaal de grasmaaier in voor een robot en de elektrische fiets staat altijd in dezelfde stand, zelfs met de wind in de rug. Door deze en andere ontwikkelingen gaan mensen steeds minder actief bewegen en dat is foute boel. Het menselijk lichaam is een prachtig mechanisme, maar als je er te weinig mee doet, gaat het haperen. Dat weten wij als fysiotherapeuten als geen ander. Daarom: kom in beweging en geniet ervan!’

Meedoen met de FysioGym lessen of een proefles proberen? Dat kan! Meld je dan bij Iris Folbert via [email protected] of telefonisch via 0546 – 64 25 71. De lessen zijn elke dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur in de sportzaal van het Multifunctioneel Centrum, Wijkstraat 2a Bruchterveld.

Site www.broekernieuws.nl

Voor actuele en uitgebreide info over diverse onderwerpen verwijzen we u graag naar onze website www.broekernieuws.nl. Op deze site kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u mailen naar het adres: [email protected].

Bent u nog geen lid, maar wilt u het PB Bruchterveld (hun activiteiten) ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website of bij een van de bestuursleden (voor maar € 7,50 p/jr,  per woonadres). https://www.broekernieuws.nl/invullijst/

Het bestuur van PB Bruchterveld wenst u allen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe!