NIEUWSBRIEF PLAATSELIJK BELANG BRUCHTERVELD         Juli 2021

Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld.

Algemene Ledenvergadering PB

Omdat we graag een fysieke ledenvergadering willen houden, hebben we als bestuur besloten om onze ledenvergadering te verplaatsen naar het najaar op woensdag 29 september om 20.00 uur in de Heujmansbelt. De uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering kunt u begin september van ons verwachten.

Verkeersveiligheid

De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP). Daarom is er dit voorjaar aan alle inwoners en plaatselijk belangen de vraag gesteld om gevaarlijke situaties aan te geven. Ook wij hebben hier op gereageerd, de komende tijd zal dit plan verder uitgewerkt gaan worden.

Broeklanden Zuid

Op het industrieterrein de Broeklanden Zuid wordt op dit moment gewerkt aan het 2e deel van het bouwrijp maken van het terrein, onderdeel hiervan is een ontsluitingsweg naar de Broekdijk.

Mobiele Bereikbaarheid

De uitrol van 5G is in volle gang en zal naar verwachting eerste helft van 2022 uitgerold worden in ons gebied. Dit zal de dekking in Bruchterveld wat verbeteren – maar de verwachting is niet dat het probleem opgelost zal zijn. Daarom blijven wij aandacht vragen voor een goede oplossing en is er een vergadering hierover belegt met de 3 grootste operators, gemeente en Plaatselijk Belang. Na de zomer hopen we een inloopavond te organiseren. Daarnaast is er vanuit de OVKK (Overijssels Vereniging voor Krachtige Kernen) het probleem aangekaart in Den Haag en in de vaste Kamercommissie zal dit punt besproken worden. Het is momenteel onduidelijk wanneer dit zal plaatsvinden. Verder is er een onderzoeksgroep (vanuit Hogeschool Windesheim i.s.m. RTV Oost) bezig met dit onderwerp. Het is de bedoeling dat zij de komende tijd de media zullen gaan opzoeken over dit probleem.

Voor nu is de tip om wifi bellen aan te zetten op je mobiele telefoon. Mits je goede wifi in huis hebt, kan dit het bellen in huis verbeteren. 

Broekdijk Renovatie

Begin mei is er een start gemaakt met de NUTS voorzieningen. Gas, water, glasvezel hebben we kunnen bundelen in dit project. De renovatieplanning zal duren tot ongeveer 3 weken na de bouwvakvakantie.

In het najaar hopen we dan verder te kunnen met de straten rondom het MFC. Hier ligt al een mooi conceptplan klaar dat met de betreffende bewoners is gedeeld; hier konden de bewoners hun reactie op geven. Per straat zijn er ook al bijeenkomsten geweest en er volgen nog een aantal om zo de aanwonenden actief bij de plannen te betrekken.

Voetpad centrum dorp naar de Wingerd

Vanuit een aantal inwoners kwam een verzoek bij Plaatselijk Belang binnen om m.b.t. de verkeersveiligheid te onderzoeken of er een voetpad aangelegd kan worden van het centrum dorp naar de Wingerd. We hebben uit het project Broekdijk stoeptegels en bandjes kunnen verkrijgen. Vervolgens gaan we nu een plan indienen bij de gemeente om hier subsidie voor aan te vragen, zodat ook dit plan wellicht op termijn gerealiseerd kan worden.

Mooi schoon en groen Bruchterveld

Onderdeel van de werkzaamheden aan de Broekdijk en de straten rondom het MFA is ook het groen; we willen graag meer groen in ons mooie dorp. Aansluitend hierop hebben we tijdens de coronaperiode van veel mensen gehoord dat ze zich storen aan de rommel in de bermen. Enkele inwoners zijn tijdens een wandelingetje al aan het opruimen geslagen, super goed, bedankt! We hebben in samenspraak met de ROVA en gemeente een aanvraag ingediend voor opruimsetjes. Een opruimsetje bestaat uit een grijper aan een stok, een groene vuilniszak, veiligheidshesje. De groene vuilniszak mag in de blikvangers gegooid worden. Ondertussen hebben we de grijpers en hesjes binnen gekregen. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u een setje lenen. De setjes staan onder de Carpot bij de fam. Potgieter Mr. Van Engbrinkstraat 32. (let op! kinderen onder begeleiding) De grijper en het hesje na gebruik altijd retourneren.

Zonnebloemactie

Hoe gaat het met de zonnebloemen? We hopen medio augustus van veel inwoners een foto met de hoogte van hun zonnebloem te ontvangen. De prijsuitreiking van de hoogste zonnebloem is op zaterdag 28 augustus. De foto’s mogen naar [email protected]. Graag inzenden voor 21augustus.

Delta glasvezel

Actie bloembakken voor het MFA heeft € 1150,- opgebracht. De cheque is begin juli door Deltafiber overhandigd aan de voorzitter van het dorpshuis. Het is de bedoeling dat hiermee de entree van het dorpshuis gezelliger gemaakt wordt.

Berichten uit de werkgroepen

  • Duurzaamheid

Ondanks de Corona pandemie zijn wij op de achtergrond bezig om Bruchterveld te verduurzamen. In de afgelopen jaren zijn er 2 informatieavonden georganiseerd door de werkgroep. Morrenhof-Jansen uit Dalfsen heeft tijdens deze avonden 50 offertes uitgebracht waarvan er 21 opdracht zijn geworden. Inmiddels heeft Morrenhof-Jansen 333 pv-panelen mogen plaatsen die goed zijn voor bijna 110kWP oftewel 100.000 kWh terug-geleverde energie.

Bruchterveld kon ook mee profiteren van de regeling die is opgesteld door Groenleven. Deze partij heeft de zonnepanelen op de Balderhaar mogen installeren. Bij inschrijving en realisatie kon een subsidie worden verkregen van € 25,- per paneel en € 200,- voor een omvormer.

De werkgroep is eveneens bezig met het verduurzamen van de voetbal vereniging. Er zijn gesprekken geweest met een aantal partijen om de mogelijkheden in kaart te brengen voor het terugdringen van de energiekosten. Daarnaast is er onderzoek gedaan waar de grote kostenposten zitten van het verbruik. Denk hierbij aan de centrale verwarming, douche gebruik of sluimerverbruik van koelkasten/vriezers.

Het proces rondom de windmolens tussen Bergentheim-Kloosterhaar en Sibculo ligt volledig stil  door de Corona pandemie. Vanuit de gemeente bent u hiervan enige tijd geleden met een brief op de hoogte gesteld. De doelstelling is om de draad in september weer op te pakken.

  • Leefbaarheid en Promotie

Ondanks dat er weinig vergaderd kon worden door de inmiddels welbekende omstandigheden heeft de werkgroep niet stil gezeten. 

Begin dit jaar lag er nog een dik pak sneeuw en kon er geschaatst worden. Via onze facebook pagina hebben we een wedstrijd uitgeschreven wie de mooiste sneeuwpop kon maken. Dit was wel een uitdaging met de harde bevroren sneeuw. Eran Muis wist ondanks de taaie omstandigheden een mooie sneeuwpop te maken en werd beloond met een mooi prijsje.

Om ook in corona tijd in beweging te blijven hebben we een Bruchterveld/Ebbenbroek groep aangemaakt via de Ommetje app. Een mooie groep Bruchtervelders en Ebbenbroekers lopen regelmatig een blokje om met behulp van deze app. Op deze manier zijn al heel wat kilometers gelopen.

Inmiddels zullen al veel Bruchtervelders en Ebbenbroekers de zonnebloemzaadjes hebben gezaaid die zijn rondgebracht door de werkgroep. We zijn erg benieuwd wie de beste zonnebloemteler van het dorp gaat worden. 

De afgelopen periode stond natuurlijk voornamelijk in het teken van de glasvezel campagne. U heeft vast de spandoeken, facebook-posts en brief gezien die we bij alle Bruchtervelders hebben bezorgd. Het bleef tot het laatste moment spannend, maar ook Bruchterveld krijgt binnenkort glasvezel. Inmiddels heeft ook ruim 35% van de Bruchtervelders een abonnement afgesloten bij een beschikbare aanbieder op het Deltafiber netwerk. Tot nu toe hebben ook 23 Bruchtervelders een abonnement afgesloten via de clubactie van Caiway/Delta. Dit levert het Plaatselijk Belang € 1150 op die wordt gebruikt om het MFA aan te kleden met bloembakken en planten. 

Naast glasvezel zijn we bezig om nieuwe plattegrondborden te maken voor het dorp. Deze zullen medio juli gereed zijn.

Site www.broekernieuws.nl

Voor actuele en uitgebreide info over diverse onderwerpen verwijzen we u graag naar onze website www.broekernieuws.nl. Op deze site kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u mailen naar het adres: [email protected].

Bent u nog geen lid, maar wilt u het PB Bruchterveld (hun activiteiten) ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website of bij een van de bestuursleden (voor maar € 7,50 p/jr,  per woonadres). https://www.broekernieuws.nl/invullijst/

Het bestuur van PB Bruchterveld wenst u allen een fijne vakantie toe.