Tijdens de algemene ledenvergadering van 27 Mei 2024 j.l. zijn er een aantal vragen gesteld en beantwoord.

Deze vragen en antwoorden delen we bij deze nogmaals.

De presentatie van de ALV kan hier nagelezen worden.

1.           –          Groenvoorziening langs het Ebbenpad, zou hier meer aan gedaan kunnen worden?
We gaven aan dat we dit al herhaaldelijk bij de gemeente hebben neergelegd en de strook te smal is voor bijvoorbeeld boompjes of struiken. Misschien dat er wilde bloemen gezaaid kunnen worden op een gedeelte, omdat er ook rekening gehouden moet worden met de hoogte van het gras en de honden uitlaatstrook daar. 

 2.           –          Komt er een betere stroomvoorziening in het dorp, omdat dit regelmatig uitvalt?
Er komt herziening bij de nieuwbouw. Ook zullen er nieuwe elektriciteitshuisjes bij komen, ze zijn al bezig met het plaatsen hiervan.

 3.           –          Er werd aangegeven dat er niet is gereageerd op een mail die verzonden is met een idee voor de besteding van het geldbedrag!
Met mw in gesprek geweest. En dit opgelost door de mail opnieuw te versturen en deze bij de volgende vergadering mee te nemen en hier een terugkoppeling over te geven. Het idee was een voedselbos te creëren wat goed is voor de dieren en leuk en leerzaam voor kinderen. Ook gaf mw aan dat er kieviten zitten in de landerijen achter het voetbalveld wat bebouwd gaat worden bij project Kuilen IV. En met het maken van een waterberging (plas) om zo de vogels te behouden en de natuur in stand te houden en toch te bouwen. Dit is reeds teruggekoppeld naar de gemeente of dit gerealiseerd kan worden in de plannen. Met als kanttekening dat de kieviten niet houden van bomen ivm bedreiging van roofvogels en niet te dicht op de huizen moeten staan. Er zal dus een stuk land gekocht moeten worden van een boer.

 4.           –          Of de plek van de speeltuin niet te klein is voor de uitbreiding van het dorp en de behoefte van alle leeftijden? Daarom is het zo belangrijk om de inventarisatie in te vullen in het najaar. Als blijkt dat er meer ruimte nodig is zal de gemeente hier een oplossing voor moeten vinden.